» Reklamačný formulár
Reklamačný formulár
Dátum uplatnenia reklamácie: img
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Tel:
E - mail:
Dátum kúpy tovaru: img
Číslo daňového dokladu:
Popis vady - dôvod reklamácie:
Návrh spotrebiteľa na spôsob vybavenia reklamácie:
 

Reklamáciu vybavuje:

František Dikany

Ďorocká 3

94072 Nové Zámky

tel. 0903 361 000

YWZlZTQxY